Začínáme | Heroes 2 CZ

Začínáme


DeadKarlos | 13. dubna 2023 | Návštěvnost 65

 

Hlavní Menu


Hlavní Menu

 

NOVÁ HRA (N)


Tato volba začne novou hru jednoho nebo více hráčů. Po kliknutí na tuto volbu, objeví se nová obrazovka, kde si budeš moci vybrat jeden ze tří typů her:

 • Standardní hra: spustí jeden scénář pro jednoho hráče
 • Kampaň: spustí soubor několika na sebe navazujících scénářů pro jednoho hráče
 • Hra více hráčů: spustí jeden scénář pro více hráčů

STANDARDNÍ HRA (S)

U každého scénáře jsou uvedeny následující parametry:

 • Velikost: Udává rozměry mapy: malá, střední, velká, obrovská.
 • Počet hráčů: Od dvou až po šest.
 • Podmínky vítězství: Zde se dovíš, co je třeba udělat pro dosažení vítězství.
 • Standardní: Získej všechny hrady a znič všechny nepřátelské hrdiny.
 • Získej hrad: Získej vybraný hrad.
 • Znič hrdinu: Znič vybraného hrdinu.
 • Najdi artefakt: Najdi vybraný artefakt.
 • Bohatství: Nashromáždi určité množství zlata.
 • Tým: Tvůj tým musí porazit tým nepřítele (1 až 5 hráčů)

Podmínky prohry: Zde se dovíš, jak lze prohrát daný scénář.

 • Standardní: Ztráta všech hrdinů a hradů.
 • Ztráta hradu: Ztráta vybraného hradu.
 • Ztráta hrdiny: Ztráta vybraného hrdiny.
 • Časový limit: Nesplnění podmínek pro vítězství před vypršením časového limitu.

V dolní části okna s výběrem scénářů najdeš i krátký popis zvoleného scénáře. Kromě toho je zde zobrazena i obtížnost mapy. Těžší obtížnost obvykle zname ná penalizaci hráč - menší počet surovin, silní nepřátelé u hradu nebo velké zvýhodnění počítače.

KAMPAŇ HRY (C)

Kliknutím na tuto volbu spustíš jednu ze dvou kampaní. Následně si jen vybereš, kterého lorda budeš podporovat - zda vznešeného Rolanda nebo proradného Archibalda. Podle toho se ti již spustí příslušný úvodní scénář.

HRA VÍCE HRÁČŮ (M)

Spustí hru pro více hráčů

 • U jednoho PC (H) - umožňuje hrát na 1 počítači až 4 hráčům
 • Síť (N) - umožňuje hrát přes Net Bios síť. Jeden bude jako HOSTITEL a druhý jako HOST
 • MODEM (M) - umožňuje hrát připojený přes modem pro 2 hráče
 • PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ (D) - umožňuje hrát na vlastním počítači připojený přes seriový port pro 2 hráče
 • ZRUŠIT (ESC) - návrat na Hlavní Menu

NAHRÁT HRU (L)

Načíst Hru

 • STANDARDNÍ HRA (S)

  Spustí dříve uloženou pozici standardní hry
 • KAMPAŇ HRY (C)

  Spustí dříve uloženou pozici kampaně
 • HRA VÍCE HRÁČŮ (M)

  Spustí dříve uloženou pozici hry pro více hráčů

NEJLEPŠÍ SKÓRE (H)

STANDARD - ukáže tabulku výsledků ze standardních her

CAMPAIGN - ukáže tabulku výsledků z kampaní

AUTOŘI (C)

Autoři hry

KONEC (Q)

Ukončí hru

 

 

Herní Obrazovka


Herní Obrazovka

 

1. Hrací plocha

celá hra se odehrává zde

2. Mapa scénáře

ukazuje mini mapu

3. Ikony hrdinů

zde si vybíráš hrdiny

4. Ikony města a hradu

zde si vybíráš města a hrady

5. Další hrdina (H)

přepíná mezi jednotlivými hrdiny

6. Pohyb (M)

udělá pohyb vybraného hrdiny po navolené cestě

7. Přehled království (K)

vypíše bližší informace o stavu království

8. Sešli kouzlo (C)

zobrazuje kouzla

9. Konec tahu (E)

ukončí tvůj tah

10. Volby dobrodružství

Otevře okno s následujícími volbami:

 • Zobrazit mapu (V) - ukáže mapu celého světa
 • Zobrazit skládanku (P) - ukáže zakopaný poklad
 • Informace - Zobrazí informace o scénáři
 • Kopej (D) - umožňuje vykopat jámu

11. Možnosti souborů

Otevře okno s volbami pro uložení a nahrání hry.

 • NOVÁ HRA (N)
 • NAHRÁT HRU (L)
 • ULOŽIT HRU (S)
 • KONEC (Q)

12. Možnosti systému

Otevře menu s těmito možnostmi systému:

 • Hudba - hlasitost hudby
 • Efekty - hlasitost zvuku
 • Typ zvuku - změna přehrávání
 • Rychlost - rychlosti pohybu koně hrdiny
 • Chůze, Cval, Klus, Trysk, Skok
 • Rychlost nepřátel - rychlosti pohybu koně nepřátel
 • Zobrazovat cestu - zobrazuje pohyb hrdiny
 • Rozhraní - změní barvu rozhraní herní plochy
 • Video - kvalita videa
 • Kurzor - přepíná černobílý a barevný kurzor
 • OK - návrat do hry

13. Informační plocha

Kliknutím na ni můžeš přepínat informace: armáda aktivní hrdina, suroviny a datum.

 

 

Popis hrdiny


Popis hrdiny

 

Jméno hrdiny

Hrdinovo jméno se nachází v prostřední části horního okraje obrazovky.

Portrét hrdiny

Zde je zobrazen hrdinův protrét

Vlastnosti hrdiny

Kliknutím na některou ze čtyř zobrazených schopností, můžete získat informace, co která schopnost znamená.

 • Útočná síla

  Všichni hrdinové a bojovníci mají útočnou sílu. Hrdinova útočná síla zvýší útočnou sílu bojovníků. Proto, pokud má hrdina útočnou sílu 1 a bojovník má útočnou sílu 2, bude bojovník mít při boji útočnou sílu změněnou na 3.

 • Obranná síla

  Všichni hrdinové a bojovníci mají obrannou sílu Hrdinova obranná síla zvýší obrannou sílu bojovníků. Proto, pokud má hrdina obrannou sílu 1 a bojovník má obrannou sílu 2, bude bojovník mít při boji obrannou sílu změněnou na 3.

 • Síla kouzel

  Reprezentuje sílu nebo dobu trvání kouzla. Pokud má hrdina sílu kouzel 3 a sešle ohnivou kouli, je síla kouzel (3) násobena základní silou kouzla (10). Takže naše ohnivá koule má sílu 30 bodů (3 x 10 = 30). Pokud má hrdina sílu kouzel 3 a sešle dlouhodobé kouzlo, jako je kouzlo Slepota, bude kouzlo působit celá 3 kola.

 • Znalosti

  Úroveň znalostí je počet kouzel, které si může tvůj hrdina zapamatovat.

 • Morálka

  Ukazuje ovlivnění morálky armády.

 • Štěstí

  Ukazuje armádu ovlivněnou štěstím.

 • Mana

  Ukazuje aktuální a maximální stav hrdinovy many.

 • Rozptýlená nebo sevřená formace

  Těmito dvěma tlačítky máš možnost nastavit zda tví bojovníci budou na začátku bitvy v rozptýlené či sevřené formaci.

 • Zkušenosti - EXP

  Ukazuje hrdinovu úroveň, získané zkušenosti a zkušenosti potřebné pro další úroveň.

Erb

Erb reprezentuje hrdinovu značku. Kliknutím na erb tě přenese na okno Přehled království.

Armáda

Napravo od hrdinova erbu je vyobrazena jeho armáda.

 • Přesun jednotek

  Pro přesun bojové jednotky klikni nejprve na ni a následně na místo, kam ji chceš přemístit. Pro rozdělení skupiny bojových jednotek na dvě části nejprve klikni na zdrojovou jednotku a pak podrž klávesu SHIFT a klikni na nějaké volné políčko.

Dovednosti

Pod částí obrazovky vyhrazené hrdinově armádě se nachází osm ikon s jeho druhotnými dovednostmi.

Artefakty

Každý hrdina může mít najednou u sebe až čtrnáct vzácných artefaktů.

 

 

 

Odkazy


Hra

 

 

 

Discord

 

Ubisoft

Pegi 16

TOPlist

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm