Smrt kouzla - Nekropole (Smrt) - Frakce | Heroes 4 CZ
Heroes 4 › Frakce › Nekropole

Smrt kouzla


DeadKarlos | 13. dubna 2023 | Návštěvnost 67

 

1. úrovně


Zrušení

Cancellation

2 mana
Boj - Kletba
Zrušení zbaví cílovou jednotku účinku všech prospěšných kouzel.

Prokletí

Curse

2 mana
Boj - Kletba
Prokletí způsobí, že cílový bojovník působí v boji nejmenší škody.

Rušící paprsek

Disrupting Ray

2 mana
Boj - Kletba
Rušící paprsek sníží obranu cíle vůči střelbě i boji zblízka o 20%.

Jed

Poison

2 mana
Boj - Kletba/Přímé poškození
Jed působí od okamžiku seslání až do konce bitvy a každé kolo působí (10+1*úroveň sesílatele) škod.

Oživení kostlivců

Raise Skeletons

2 mana
Boj - Přivolání
Vzkřísí libovolné padlé bojovníky jako kostlivce. Počet kostlivců je (5+1*úroveň sesilatele).

Přivolání ďáblíka

Přivolání ďáblíka

5 mana
Boj - Přivolání (Démonologie)
Přivolá určitý počet ďáblíků v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost základní magie přírody a základní démonologie.

 

 

2. úrovně


Oživení mrtvých

Animate Dead

3 mana
Boj - Přivolání
Oživení mrtvých umožní vzkřísit část padlých bojovníků v hodnotě (50+5*úroveň sesilatele) životů. Všechni takto vzkříšeni bojovníci zmizí na konci bitvy.

Únava

Fatigue

3 mana
Boj - Kletba
Únava sníží rychlost a pohyblivost zasažených bojovníků na polovinu.

Vysátí života

Life Drain

3 mana
Boj - Přímé poškození
Vysátí života připraví všechny bojovníky Života a Přírody v dohledu kouzelníka o (10+1*úroveň sesílatele) životů a část těchto životů pak předá kouzelníkovi.

Bahno

Mire

3 mana
Dobrodružné - Kletba
Bahno způsobí, že všechny zasažené cíle se na mapě dobrodružství budou v dalším kole pohybovat s poloviční rychlostí.

Smutek

Sorrow

3 mana
Boj - Kletba
Smutek obdaří protivníka maximální negativní morálkou.

Bezbožná píseň

Unholy Song

3 mana
Boj - Kletba
Bezbožná píseň způsobí, že všem bojovníkům Života v dohledu kouzelníka klesne útok o 20% a také jejich obrana proti boji zblízka i střelbě se sníží o 20%.

Slabost

Weakness

3 mana
Boj - Kletba
Slabost sníží škody, které způsobí zasažený bojovník o 25%.

Přivolání kerbera

Přivolání kerbera

8 mana
Boj - Přivolání (Démonologie)
Přivolá určitý počet kerberů v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost lepší magie přírody a lepší démonologie.

 

 

3. úrovně


Aura strachu

Aura of Fear

5 mana
Boj - Požehnání
Aura strachu obklopí spřáteleného bojovníka. Tento bojovník je pak imunní vůči kouzlům smrti, strachu a mysli a nepřátelé nemohou opětovat jeho útoky.

Vysávání many

Magic Leech

5 mana
Boj - Kletba
Vysávání many zasáhne nepřátelského hrdinu a způsobí, že ho každé následující kouzlo bude stát dvojnásobek many než normálně.

Hromadné zrušení

Mass Cancellation

5 mana
Boj - Kletba
Hromadné zrušení zruší u všech nepřátelských jednotek v dohledu kouzelníka účinky prospěšných kouzel.

Hromadné prokletí

Mass Curse

5 mana
Boj - Kletba
Hromadné prokletí zasáhne všechny nepřátelské bojovníky v dohledu kouzelníka a sníží jimi způsobené škody na minimum.

Mor

Plague

5 mana
Boj - Kletba/Přímé poškození
Mor zaplaví celé bitevní pole a zasáhne všechny bojovníky. Neúčinkuje však na žádné mechanické bojovníky, neživé bojovníky a bojovníky Smrti.

Vyvolání ducha

Raise Ghost

5 mana
Boj - Přivolání
Vzkřísí libovolné padlé bojovníky jako duchy. Počet duchů je (celkový počet duchů však nemůže překročit počet mrtvých bojovníků.

Přivolání ledového démona

Přivolání ledového démona

12 mana
Boj - Přivolání (Démonologie)
Přivolá určitý počet ledových démonů v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost expertní magie přírody a expertníí démonologie.

 

 

4. úrovně


Volání smrti

Death Call

8 mana
Boj - Přivolání
Volání smrti umožní vzkřísit část padlých bojovníků z řad nepřátel i přátel v hodnotě (90+9*úroveň sesílatele) životů.

Hromadný smutek

Mass Sorrow

8 mana
Boj - Kletba
Hromadný smutek obdaří všechny nepřátelské jednotky v dohledu kouzelníka maximální negativní morálkou.

Hromadná slabost

Mass Weakness

8 mana
Boj - Kletba
Hromadná slabost sníží škody, které způsobí všichni nepřátelští bojovníci v dohledu kouzelníka o 25%.

Dotyk upíra

Vampiric Touch

8 mana
Boj - Požehnání
Dotyk upíra umožní přátelskému bojovníkovi získat jeden život za každé dva body způsobených škod.

Přivolání zplozence jedu

Přivolání zplozence jedu

18 mana
Boj - Přivolání (Démonologie)
Přivolá určitý počet zplozenců jedu v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost mistrovské magie přírody a mistrovské démonologie.

 

 

5. úrovně


Ruka smrti

Hand of Death

12 mana
Boj - Přímé poškození
Ruka smrti okamžitě zabije určitý počet nepřátel v závislosti na úrovni kouzelníka.

Vyvolání upíra

Raise Vampires

12 mana
Boj - Přivolání
Vzkřísí libovolné padlé bojovníky jako upíry. Počet upírů závisí na úrovni kouzelníka, který kouzlo použije.

Obětování

Sacrifice

12 mana
Boj - Požehnání
Při obětování je nejprve zabit některý ze spřátelených bojovníků. Hráč potom určí, která ze zbylých jednotek dostane dvojnásobný počet životů než počet životů obětované jednotky.

Přivolání ďábla

Přivolání ďábla

24 mana
Boj - Přivolání (Démonologie)
Přivolá určitý počet ďáblů v závislosti na úrovni sesílatele. Vyžaduje znalost velmistrovské magie přírody a velmistrovské démonologie.

 

 

 

Odkazy


Frakce

 

 

 

Discord

 

Ubisoft

Pegi 16

TOPlist

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm