Azyl budovy jednotek - Azyl - Frakce | Heroes 7 CZ
Heroes 7 › Frakce › Azyl

Budovy jednotek


DeadKarlos | 13. dubna 2023 | Návštěvnost 8

 

 

1. Základní jednotky


Kasárna

Kasárna

Cena: 800Zlato

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Základní příbytek.
Umožňuje najímat ochránce s přírůstkem 21 jednotek týdně.

Ochránce

Posádková kasárna Vylepšený

Posádková kasárna

Cena: 1,400Zlato, 5Ruda

Vyžaduje: Kasárna, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Ochránce na Legionáře.

Legionář

 

Kancelář náborčího

Kancelář náborčího

Cena: 800Zlato

Vyžaduje: Kasárna, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Ochránců a Legionářů o +21.

 

 

2. Základní jednotky


Střelecká věž

Střelecká věž

Cena: 800Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Úroveň města 1

Popis: Základní příbytek.
Umožňuje najímat střelců z kuše s přírůstkem 20 jednotek týdně.

Střelec z kuše

Věž elitních střelců Vylepšený

Věž elitních střelců

Cena: 1,500Zlato, 10Ruda

Vyžaduje: Střelecká věž, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.

Umožňuje vylepšovat Střelce z kuše na Elitní střelce.

Elitní střelec

 

Střelnice

Střelnice

Cena: 1,000Zlato

Vyžaduje: Střelecká věž, Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek střelců z kuše a elitních střeclů o +20 týdně.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Jatka.

 

 

3. Základní jednotky


Doupě stvůr

Doupě stvůr

Cena: 1,000Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Úroveň města 3

Popis: Základní příbytek.

Umožňuje najímat pravlky s přírůstkem 10 jednotek týdně.

Pravlk

Doupě bestií Vylepšený

Doupě bestií

Cena: 1,500Zlato, 5Ruda, 5Stínová ocel

Vyžaduje: Úroveň města 3

Popis: Vylepšení základního příbytku.

Umožňuje vylepšovat Pravlky na Alfa vlky.

Alfa vlk

 

Jatka

Jatka

Cena: 1,000Zlato, 5Dřevo

Vyžaduje: Doupě stvůr, Úroveň města 6

Popis: Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek pravlků a alfa vlků o 10 týdně.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Střelnice.

 

 

4. Elitní jednotky


Převorství

Převorství

Cena: 2,500Zlato, 5Dřevo, 1Krystal dračí krve, 1Dračí ocel, 1Stínová ocel, 1Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Elrathův kláštěr, Sbor věřících/Ambasáda, Úroveň města 6

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Kaplany s přírůstkem 6 jednotek týdně.

Kaplan

Katedrála světla Vylepšený

Katedrála světla

Cena: 3,750Zlato, 2Krystal dračí krve, 2Dračí ocel, 2Stínová ocel, 2Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Převorství, Úroveň města 6

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kaplany na Opaty.

Opat

 

Klášter

Klášter

Cena: 2,500Zlato, 10Ruda

Vyžaduje: Převorství, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek kaplanů a opatů o 6 týdně.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Důstojnická ubikace.

 

 

5. Elitní jednotky


Strážná věž

Strážná věž

Cena: 3,000Zlato, 5Ruda, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Úroveň města 9

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Strážců s přírůstkem 6 jednotek týdně.

Strážce

Věž spravedlnosti Vylepšený

Věž spravedlnosti

Cena: 4,500Zlato, 5Dřevo, 5Ruda, 5Stínová ocel

Vyžaduje: Strážná věž, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Strážce na Soudce.

Soudce

 

Důstojnická ubikace

Důstojnická ubikace

Cena: 3,000Zlato, 5Ruda, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Strážná věž, Úroveň města 9

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Strážců a Soudců o 6 týdně.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Klášter.

 

 

6. Elitní jednotky


Cvičiště

Cvičiště

Cena: 6,500Zlato, 10Dřevo, 10Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Koňské stáje, Úroveň města 12

Popis: Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Kavalíry s přírůstkem 2 jednotek týdně.

Kavalír

Kolbiště Vylepšený

Kolbiště

Cena: 10,000Zlato, 10Dřevo, 5Dračí ocel

Vyžaduje: Cvičiště, Úroveň města 12

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kavalíry na Kyrysníky.

Kyrysník

 

Turnajová aréna

Turnajová aréna

Cena: 6.500Zlato, 10Dřevo

Vyžaduje: Cvičiště, Kolbiště, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Kavalírů a Kyrysníků o 2 týdně.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Stanoviště náborčího.

 

Stanoviště náborčího

Stanoviště náborčího

Cena: 6.000Zlato, 15Dřevo, 5Ruda

Vyžaduje: Kancelář náborčího, Úroveň města 15

Popis: Budovy zvyšující přírůstek v tomto městě také zvyšují přírůstek ve vnějších příbytcích v oblasti kontroly města.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Turnajová aréna.

 

 

7. Šampión jednotky


Sály cti

Sály cti

Cena: 12,000Zlato, 5Dřevo, 10Ruda, 5Stínová ocel, 5Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Převorství, Strážná věž, Úroveň města 15

Popis: Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Landsknechty s přírůstkem 1 týdně.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Transept nebes.

Landsknecht

Sály slávy Vylepšený

Sály slávy

Cena: 13,500Zlato, 5Dřevo, 10Ruda, 10Dračí ocel

Vyžaduje: Sály cti, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení šampiónského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Landsknechty na Mistry meče.

Mistr meče

 

Transept nebes

Transept nebes

Cena: 12,000Zlato, 5Dřevo, 10Ruda, 10Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Převorství, Strážná věž, Úroveň města 15

Popis: Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Serafy s přírůstkem 1 jednotky týdně.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Sály cti.

Serafín

Transept ráje Vylepšený

Transept ráje

Cena: 15,000Zlato, 5Dřevo, 10Ruda, 10Hvězdné stříbro

Vyžaduje: Transept nebes, Úroveň města 15

Popis: Vylepšení šampionského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Serafy na Nebesany.

Nebesan

 

 

 

Odkazy


Frakce

 

 

 

Discord

 

Ubisoft

Pegi 16

TOPlist

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm