Tvrz - Frakce | Heroes 7 CZ
Heroes 7 › Frakce

Tvrz


DeadKarlos | 13. dubna 2023 | Návštěvnost 62

 

Tvrz - Hrad

 

 

Tvrz - symbolKočovné kmeny Skřetích Barbarů jsou roztroušenými, ale hrdými potomky dlouhé historie utlačování. Jejich řady tvoří pyšní válečníci podporovaní mocí svých Šamanů. Skřeti dávají přednost životu pod otevřeným nebem a svobodě putovat dál, pokud po tom zatouží. Mnoho z nich si zvolilo kočovný způsob života v dunách Sahaarské pouště.

Skřeti byli stvořeni v Sedmi městech během Války Krvavého Měsíce. Bylo to v laboratořích Al-Rubitu, kde Rudí Čarodějové experimentovali s krví Démonů, kterou vpravovali do těl otroků a zločinců. Skřetí úderné jednotky se staly rozhodující zbraní v tomto konfliktu, zvrátily jeho průběh a zachránily Ashan před kompletním zničením.

Avšak jakmile byla válka vyhrána a nebezpečí pominulo, přeživší skřeti byli přesídleni jako otroci a přinuceni pracovat v dolech a strážit nebezpečné hraniční území Sedmi měst a jejich souseda Svaté Sokolí říše. Následkem utlačováni a strachu, který je provázel, zahořkli a postupně v nich narůstal hněv vůči jejich "stvořitelům".

Jejich vzdor nakonec vyvrcholil a Skřeti povstali proti svým Čarodějným pánům. Povstání, které propuklo v Shahibdiyi a bylo vedené legendárním Kunyakem, se rychle rozšířilo na celé území Sedmi měst a do Svaté Sokolí říše. Skřeti se prohlásili za svobodné, jak na svých pánech, tak na Dračích bozích, neochotni se podrobit v poslušnosti či víře.

Přestože Skřeti a jejich spojenci z řad Zvířecího lidu bojovali statečně, museli ustupovat, dokud neměli jinou možnost než utéct do nejnehostinnějších zákoutí světa.

Jakmile se usídlili ve svých nových domovinách, zkrotili místní divokou zvěř, vyplenili nebo začali obchodovat se sousedními kmeny a pozvolna si vybudovali společnou kulturu založenou na hrdosti, odvaze a nezávislosti.

Tvrz - Barbar

 

 

Vlastnosti


Krvavá zuřivost


Ať už s, nebo bez, démonské krve, zdá se, že všechny jednotky Tvrze sdílí skřetího válečného ducha. Jejich dychtivost po boji je na začátku střetnutí činí neuvěřitelně rychlé a silné.

 

V jednotě stojíme


Sahaarské pouštní kmeny sdružují hrdé Skřetí válečníky, jejich "bratrance" Gobliny a Kyklopy, jejich spojence z řad Zvířecího lidu, jako Kentaury, Harpie a Gnolly, a různá pouštní zvířata, která kmeny buďto ochočily nebo se s nimi spřátelily.

 

Útočit teď...


 ... přemýšlet později! Skřetí válečníci jsou pohybliví, lehce chránění a těžce vyzbrojení. Obvykle se přímo vrhají na své nepřátele, spoléhajíc se, že svými počty, rychlostí, zuřivostí a odolností prolomí řady nepřátelské armády.

 

Volání krve


Jelikož byli vytvořeni, a později zotročeni, Čaroději, obecně vzato Skřeti nesnáší magii pocházející od Dračích bohů. Namísto toho spoléhají na "Krvavou magii", nestálou ve své podstatě, a šamanistická kouzla, čerpající sílu z jejich spojení se svými předky.

 

 

 

Odkazy


Frakce

 

 

 

Discord

 

Ubisoft

Pegi 16

TOPlist

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm