Tvrz jednotky - Tvrz - Frakce | Heroes 7 CZ
Heroes 7 › Frakce › Tvrz

Jednotky


DeadKarlos | 13. dubna 2023 | Návštěvnost 10

 

 

1. Základní jednotky


Gnoll

Gnoll Obrázek

Gnollové patří mezi řadu zvířecích lidí stvořených čaroději z Domu chiméry, kteří ovládali umění spojování lidí a zvířat. Gnoll je napůl člověkem a napůl hyenou a jeho úkolem je stopovat a bez zastavení pronásledovat pach nepřátel. Jakmile jsou nepřátelé nalezeni, gnollové se raději drží vřavy stranou a útočí pomocí svých vhracích nožů.

Gnoll Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 1-2
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 0

Život Život: 10
Iniciativa Iniciativa: 22
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Půl

Přírůstek Přírůstek: 24
Zlato Cena: 38

 

Gnollí lovec Vylepšený

Gnollí lovec Obrázek

Když je stvořen zvířecí člověk, ponechá si větší část své lidské inteligence, ale zároveň zdědí instinkty a tendence své zvířecí stránky. Gnollové do boje zasahují jen příležitostně (snad by to někteří označili i za zbabělost). Gnolští lovci proto nechávají boj zblízka na ostatních a zasahují jen ve chvílích, kdy mohou nepřáteli zasadit úder, aniž by se sami ocitli v přímém ohrožení.

Gnollí lovec Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 2-2
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 0

Život Život: 10
Iniciativa Iniciativa: 25
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Půl

Přírůstek Přírůstek: 24
Zlato Cena: 49

Schopnosti

Příležitostný útok
Příležitostný útok

 

 

2. Základní jednotky


Harpyje

Harpyje Obrázek

Harpyje jsou napůl lidmi a napůl dravými ptáky. Původně byly stvořeny pro role průzkumníků, poslů a lehkých jednotek v řadách čarodějných armád. Svou svobodu si získaly splu s orky, kteří je přijali za své spojence a považují je za oblíbence Nebeského otce.

Harpyje Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 2-3
Síla Síla: 1
Obrana Obrana: 0

Život Život: 12
Iniciativa Iniciativa: 29
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 20
Zlato Cena: 45

Schopnosti

Úder a stažení
Úder a stažení

 

Fúrie Vylepšený

Fúrie Obrázek

Fúrie jsou harpyje, které přežily dost bitev na to, aby si osvojily pokročilé techniky náletů. Úder jim není možné oplatit, protože létají nesmírnou rychlostí a nesmírně obratně.

Fúrie Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 2-3
Síla Síla: 1
Obrana Obrana: 0

Život Život: 13
Iniciativa Iniciativa: 35
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 20
Zlato Cena: 59

Schopnosti

Úder a stažení
Úder a stažení

Žádné oplácení
Žádné oplácení

 

 

3. Základní jednotky


Tyran

Tyran Obrázek

Všichni orkové se rodí jako válečníci a není nic, po čem by toužili více, než po bitevní vřavě, ve které krev nepřátel teče jako řeka. Jejich obvyklou taktikou je jednoduchý náběh vstříc nepřátelům a spolehnutí se na počet, rychlost, tvrdost a odolnost. Křižáci Říše je proto často nazývají barbary.

Tyran Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 2-6
Síla Síla: 5
Obrana Obrana: 1

Život Život: 21
Iniciativa Iniciativa: 23
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 5

Přírůstek Přírůstek: 12
Zlato Cena: 92

Schopnosti

Démonské pokolení
Démonské pokolení

 

Drtič Vylepšený

Drtič Obrázek

Drtiči jsou hlavní údernou silou orské armády. Jsou to odolní a obávaní válečníci, kteří dokáží běžet míle a míle bez zastavení po spalujících píscích Sahaaru. Do bitvy se vrhají bez oddechu a říká se o nich, že je pohání vítr v zádech sesílaný jejich strážným duchem, Nebeským otcem.

Drtič Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 3-7
Síla Síla: 6
Obrana Obrana: 2

Život Život: 25
Iniciativa Iniciativa: 24
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 5

Přírůstek Přírůstek: 12
Zlato Cena: 143

Schopnosti

Démonské pokolení
Démonské pokolení

Nespoutaný
Nespoutaný

 

 

4. Elitní jednotky


Kentaur

Kentaur Obrázek

Kentauři jsou stejně jako harpyje a gnollové zvířecími lidmi stvořenými čaroději ze Sedmi měst. Kentauři jsou napůl lidmi a napůl koňmi a původně byli stvořeni k roli průzkumníků a mobilních lučištníků čarodějných armád, ale nakonec se z nich stali spíše otroci, dělali posly a tahali povozy. Vzhledem k tomu, že je kentaur zároveň ořem i jezdcem, může vypálit smrtící šíp a stáhnout se na jiné místo, případně může nejprve někam odběhnout a poté vystřelit z nejvýhodnější pozice.

Kentaur Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 5-8
Síla Síla: 9
Obrana Obrana: 3

Život Život: 28
Iniciativa Iniciativa: 26
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Půl

Přírůstek Přírůstek: 8
Zlato Cena: 250

Schopnosti

Manévrování
Manévrování

 

Kentauří nájezdník Vylepšený

Kentauří nájezdník Obrázek

Kentaurští nájezdníci jsou druhem kentaurů, který se věnuje výhradně válečnému umění. Ovládali umění odpoutání se z kontaktního boje, když se nepřítel příliš přiblíží. Během pár skoků se umí vzdálit z frontové linie a vystřelovat na své nepřátele šípy. Patří mezi nejlepší lehké jednotky na celém Ashanu a k jejich vymanévrování je nutná velká taktická zkušenost.

Kentauří nájezdník Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 6-10
Síla Síla: 9
Obrana Obrana: 5

Život Život: 34
Iniciativa Iniciativa: 33
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Přírůstek Přírůstek: 8
Zlato Cena: 325

Schopnosti

Manévrování
Manévrování

Mobilní střelec
Mobilní střelec

 

 

5. Elitní jednotky


Písečný wyvern

Písečný wyvern Obrázek

Wyverni jsou potomky létajících plazů, jejichž těla byla zmutována dračí krví během Mýtického věku. Přestože jsou wyverni menší než draci, jsou to stále ohromující zvířata. Mají velká netopýří křídla a jejich tělo je pokryto plazími šupinami. Píseční wyverni se nachází v poušti Sahaar, jsou napojeni na magii země a disponují schopností regenerace.

Písečný wyvern Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 6-10
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 3

Život Život: 38
Iniciativa Iniciativa: 36
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 7
Zlato Cena: 286

Schopnosti

Odolnost vůči zemi
Odolnost vůči zemi

Regenerace
Regenerace

 

Jedovatý wyvern Vylepšený

Jedovatý wyvern Obrázek

Některé druhy wyvernů se nespokojí jen s tím, že by své nepřátele likvidovaly zuby a pařáty, ale hrozí také svým kyselinovým dechem. Tito wyverni přebývají v nejdrsnějších zákoutích Sahharu, vyznačují se prchlivou povaou a zvláštním zvykem zabíjet vše a všechny, kdo vstoupí na jejich území.

Jedovatý wyvern Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 7-12
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 4

Život Život: 45
Iniciativa Iniciativa: 39
Pohyblivost Pohyblivost: 7

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 7
Zlato Cena: 372

Schopnosti

Odolnost vůči zemi
Odolnost vůči zemi

Regenerace
Regenerace

Kyselinový plivanec
Kyselinový plivanec

 

 

6. Elitní jednotky


Baziliščí jezdec

Baziliščí jezdec Obrázek

Bazilišci mají šupiny, jsou oškliví a vůbec na ně není radno pohledět. Jsou to velcí plazi nacházející se v opuštěných oblastech. Patří mezi řadu podivných bytostí, které vznikly po bitvách Mýtického věku, kdy krev raněných draků stékala po tváři Ashanu a z primitivních zvířat tvořila magické bytosti. Nejnebezpečnější zbraní baziliška je schopnost pohledem dočasně měnit nepřátele v kámen.

Baziliščí jezdec Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 18-23
Síla Síla: 10
Obrana Obrana: 10

Život Život: 120
Iniciativa Iniciativa: 22
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 10
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 2
Zlato Cena: 1300

Schopnosti

Zkamenění
Zkamenění

 

Baziliščí kopiník Vylepšený

Baziliščí kopiník Obrázek

Goblini patří mezi "selhání" při experimentech s tvorbou orků. Zrodili se z krve nižších démonů. Jejich plodnost je nepřímo úměrná fyzickým a intelektuálním dovednostem. Rozmnožili se jako krysy, přestože se čarodějové opravdu hodně snažili je vyhubit. Goblini jsou nevyzpytatelní a zbabělí... ale i oni v sobě dokáží najít nějakou odvahu. Zvláště, když si mohou osedlat baziliška a nepřátele držetv odstupu pomocí dlouhých kopí.

Baziliščí kopiník Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 25-27
Síla Síla: 12
Obrana Obrana: 10

Život Život: 155
Iniciativa Iniciativa: 25
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 10
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 2
Zlato Cena: 1690

Schopnosti

Zkamenění
Zkamenění

Dalekonosný úder
Dalekonosný úder

 

 

7. Šampión jednotky


Kyklop

Kyklop Obrázek

Stejně jako goblini i kyklopové byli považováni za "nezdar" při experimentech s orky. Zrodili se z krve velkých démonů a stali se z nich obří giganti s tělem a myslí pokřivenými chaotickými výtrysky. Řada frakcí by jejich moc ovládla pro sebe, ale pouze orkové mají sílu, trpělivost a odvahu je "ochočit" a dát jim místo ve svých vesnicích v rolích neúnavných dělníků. Na bojišti pak kyklopové plní roli těžkých útočných jednotek a "obléhacích strojů".

Kyklop Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 70-79
Síla Síla: 20
Obrana Obrana: 18

Život Život: 410
Iniciativa Iniciativa: 25
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 10
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 1
Zlato Cena: 5500 Krystal dračí krve1

Schopnosti

Démonské pokolení
Démonské pokolení

Rozmáchlý úder
Rozmáchlý úder

 

Rozzuřený kyklop Vylepšený

Rozzuřený kyklop Obrázek

Přestože mají kyklopové od přírody klidnou povahu spojenou s dětinskou jednoduchostí, ktdyž jsou zranění (fyzicky nebo emocionálně), vypukne v nich výbušná a děsivá zuřivost pramenící z chaotické krve. Díky tomu jsou pak nebezpeční pro všechny, svůj vlastní druh nevyjímaje. Vybraní kyklopové dokáží tuto zuřivost soustředit prostřednictvím svého "Oka zla" a spalovat nepřátele z dálky.

Rozzuřený kyklop Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 70-85
Síla Síla: 28
Obrana Obrana: 18

Život Život: 460
Iniciativa Iniciativa: 27
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 10
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 1
Zlato Cena: 7150 Krystal dračí krve2 Hvězdné stříbro1

Schopnosti

Démonské pokolení
Démonské pokolení

Rozmáchlý úder
Rozmáchlý úder

Ohnivé oko
Ohnivé oko

 

 

8. Šampión jednotky


Behemot

Behemot Obrázek

O těchto obřích opičích bytostech přebývajících ve skalistých horách Sahaaru se toho moc neví. Učenci předpokládají, že jsou to ty samé bytosti, kterým se ve starých legendách říká behemoti. Dlouhé pařáty behemotů jsou nesmírně ostré a dokáží si poradit s většinou materiálů.

Behemot Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 60-77
Síla Síla: 25
Obrana Obrana: 18

Život Život: 420
Iniciativa Iniciativa: 27
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 1
Zlato Cena: 5500 Dračí ocel1

Schopnosti

Ostré pařáty
Ostré pařáty

 

Starobylý behemot Vylepšený

Starobylý behemot Obrázek

Behemoti jsou nesmírně společenské bytosti. Mladší behemoti jsou ve své skupině obvykle lovci, přičemž starší jedinci, kteří se vyznačují šedou srstí, drží stráž. Běda vetřelci, který vstoupí na území skupiny. Starobylí behemoti jsou větší, drsnější a chytřejší. Na tak zavalité bytosti jsou navíc překvapivě obratní.

Starobylý behemot Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 60-77
Síla Síla: 27
Obrana Obrana: 20

Život Život: 470
Iniciativa Iniciativa: 28
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 1
Zlato Cena: 7150 Dračí ocel2 Stínová ocel1

Schopnosti

Ostré pařáty
Ostré pařáty

Mocný skok
Mocný skok

 

 

9. Podpůrné jednotky


Ochočený kyklop - Obléhací jednotka

Ochočený kyklop Obrázek

Síla kyklopů je tak obrovská, že jsou často nasazováni v roli obléhacích strojů při ničení bran, věží nebo městských hradeb. Tato gargantuovská monstra jsou tak divoká a nezkrotná, že se jich bojí i orkové a pomocí těžkých řetězů jim brání ve zničení svého okolí.

Poškození se stupňuje: 1. (75-115), 2. (100-150), 3. (135-195), 4. (180-240), 5. (245-285)

Ochočený kyklop Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 75-115
Síla Síla: 0
Obrana Obrana: 12

Život Život: 3900
Iniciativa Iniciativa: 100
Pohyblivost Pohyblivost: 0

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Zlato Cena: -

 

Balista azylu - Útočná a podpůrná jednotka

Balista azylu Obrázek

Aby se šaman stal snovým chodcem, musí nejprve podniknout výpravu do duchovního světa, aby se zde setkal s duchy svých předků. Po ovládnutí zuřivého chaosu v těle a duši, který cestu provází, může snový chodec využít sil Matky země k tomu, aby pomohla jeho kmeni s léčivými rituály a útočnou magií.

Poškození se stupňuje: 1. (16-24), 2. (29-41), 3. (38-52), 4. (42-58), 5. (60-80)

Leczy PŻ własnych jednostek (1). Wrogim zadaje obrażenia od Ziemi (2):

(1) Poz. 1: 20 PŻ Poz. 2: 40 PŻ Poz. 3: 60 PŻ Poz. 4: 120 PŻ Poz. 5: 300 PŻ(2) Poz. 1: 20-28 Poz. 2: 35-48 Poz. 3: 45-62 Poz. 4: 50-68 Poz. 5: 70-95

Balista azylu Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Země) Poškození: 20-28
Síla Síla: 5
Obrana Obrana: 5

Život Život: 600
Iniciativa Iniciativa: 21
Pohyblivost Pohyblivost: 0

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Přírůstek Přírůstek:
Zlato Cena:

Schopnosti

Šamanské léčení
Šamanské léčení

 

 

 

Odkazy


Frakce

 

 

 

Discord

 

Ubisoft

Pegi 16

TOPlist

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm