Neutrální jednotky | Heroes 7 CZ

Neutrální jednotky


DeadKarlos | 13. dubna 2023 | Návštěvnost 9

 

1. Základní jednotky


Gryf

Gryf Obrázek

Gryfové byli stvořeni v Mýtickém věku při spontánním magickém splynutí lvů a orlů. V tu dobu byl povrch Ashanu zavlažován dražími žilami, pozůstatky po válkách dračích bohů. Zvířata z těchto nezkrocených řek dračí krve často pili a odnesla si trvalé následky. Staré bestiáře tvrdí, že těmto úžasným tvorům dal vzniknout soucitný čin, kdy orel zachránil z rozbouřené řeky lva, který se v ní topil.

Gryf

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 2-5
Síla Síla: 2
Obrana Obrana: 2

Život Život: 22
Iniciativa Iniciativa: 36
Pohyblivost Pohyblivost:6

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 10

Zlato Cena: 90

Schopnosti

Neomezené oplácení
Neomezené oplácení

 

Císařský gryf Vylepšený

Císařský gryf Obrázek

Během Roků léčení byli elfští kováři údajně tak nadšeni harmonickým spojením lidí a gryfů, že jim prozradili tajemství hvězdného stříbra. Tento kov je nesmírně silný a lehký při správném zacházení se z něj dá vyrobit účinná zbroj pro létající gryfy. Důkazem tohoto dlouho zapomenutého přátelství jsou tajemné elfské znaky na zbrojích císařských gryfů.

Císařský gryf

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 3-5
Síla Síla: 3
Obrana Obrana: 3

Život Život: 24
Iniciativa Iniciativa: 38
Pohyblivost Pohyblivost: 7

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 10

Zlato Cena: 117

Schopnosti

Neomezené oplácení
Neomezené oplácení

Střemhlavý útok
Střemhlavý útok

 

Pirát mořských elfů

Pirát mořských elfů Obrázek

Mořští elfové známi jako Shaldané, "děti moře", kdysi patřili shantirské říši. nyní jsou však nomády oceánu a potulují se po ashanských mořích. Uctívají jak Sylvannu (za její dary), tak Shalassu (za její pohostninnost). Každý mořský elf patří do určitého klanu, kterému říká posádka, a zachovává mu naprostou věrnost. V závislosti na své posádce mohou být mořští elfové průzkumníky, kupci nebo piráty.

Pirát mořských elfů

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 3-4
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 4

Život Život: 23
Iniciativa Iniciativa: 28
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 5

Zlato Cena: 120

Schopnosti

Rozseknutí
Rozseknutí

Námořní boj
Námořní boj

 

Shantirský golem

Shantirský golem Obrázek

Moc a trvanlivost golema závisí na několika věcech. Na kvalitě sochařské práce, na kvalitě použitých materiálů a na dovednosti a péči, s jakou je očarování provedeno. Jelikož golemové vytvořeni ještě starobylou shantirskou civilizací stále kráčejí po odlehkých oblastech a zapomenutých troskách, řemeslné umění, které za nimi stálo, muselo být vskutku úžasné.

Shantirský golem

Vlastnosti

Základní poškození (Oheň) Poškození: 5-8
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 5

Život Život: 40
Iniciativa Iniciativa: 17
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 10
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena: 150

Schopnosti

Konstrukt
Konstrukt

Rána
Rána

Nespoutaný
Nespoutaný

 

Kappa Shoya

Kappa Shoya Obrázek

Kappové bývají někdy žertem označováni za potomky ropuchy a želvy. Ve skutečnosti jsou to menší vodní duchové spojení s řekami a jezery, které k materiálnímu světu váže jejich spojenectví s nagskými kněžími.

Kappa Shoya Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 2-2
Síla Síla: 2
Obrana Obrana: 4

Život Život: 17
Iniciativa Iniciativa: 17
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena: 30

Schopnosti

Imunita vůči vodě
Imunita vůči vodě

Zranitelnost vzduchem
Zranitelnost vzduchem

 

Ještěr

Ještěr Obrázek

Ještěří lidé jsou zvířecí lidé stvoření čaroději z Domu chiméry. Přestože existují záznamy o ještěřích lidech stvořených vrtošivým čarodějem Agarem, bytosti, které se pohybují v bažinách a zátokách Agynského poloostrova, jsou pravděpodobně mnohem mladší.

Ještěr Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 2-3
Síla Síla: 2
Obrana Obrana: 1

Život Život: 10
Iniciativa Iniciativa: 11
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Půl

Zlato Cena: 55

Schopnosti

Rozptýlená střela
Rozptýlená střela

 

Stínový panter

Stínový panter Obrázek

Orkové z Ostrovů Pao hovoří o legendární bytosti zvané stínový panter, který je ještě větší a udatnější než již tak hodně silný paoský jaguár. Stínoví panteři skutečně existují a nejsou to žádné obyčejné kočky. Jejich spřízněnost se silami temnoty z nich činí nejhorší predátory ostrovů.

Stínový panter Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 3-5
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 1

Život Život: 22
Iniciativa Iniciativa: 33
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena: 90

Schopnosti

Odolnost vůči temnotě
Odolnost vůči temnotě

Zranitelnost světlem
Zranitelnost světlem

 

Černá garda

Černá garda Obrázek

Zakládající členové Černé gardy byli kdysi součástí slavné roty známé jako Bouřná garda. Vzhledem k tomu, že tito žoldáci dali před kodexem cti Větrných mečů přednost své chamtivosti, nakonec byli z Bouřné gardy vyhnáni a museli si založit vlastní rotu. Členové Černé gardy jsou ochotni přijmout jakýkoli kontrakt, pokud budou splněny jejich cenové podmínky.

Černá garda Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 3-7
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 9

Život Život: 35
Iniciativa Iniciativa: 19
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena: 100

Schopnosti

Defenziva
Defenziva

 

 

2. Elitní jednotky


Ničitel

Ničitel Obrázek

Pekelníci jsou služebníky Ur-Khraga, démonského pána destrukce. Dají se snadno poznat podle svých obřích rohů, pěstí pokrytých čedičem a kopyt. V bitvě se nezastavitelně (a někdy slepě) vrhají do nepřátelských řad, nabodávají je na kůl a drží mácháním obříma rukama, případně je rozdupou tak, že z nich zůstane jen krvavá louže.

Ničitel

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 8-12
Síla Síla: 8
Obrana Obrana: 6

Život Život: 33
Iniciativa Iniciativa: 32
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 15
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena:

Schopnosti

Démonské pokolení
Démonské pokolen

Nespoutaný
Nespoutaný

Trysk
Trysk

 

Lilim

Lilim Obrázek

Některé děti Ashy přislíbily svou věrnost Urgashovi a lordům Sheoghu a po své smrti povstali jako inkubové nebo sukuby. Díky svému "smrtelnickému" původu jsou užitečnými špiony, infiltrátory a diplomaty. K plnění své role mají k dispozici moc iluze, okouzlování a měnění tvarů. Lilim nahlíží na smrt jako na přehradu k vášnivé smrti a častokrát líbají své padlé soky ve chvíli, kdy poslední záblesk světla opouští jejich oči.

Lilim

Vlastnosti

Základní poškození (Oheň) Poškození: 15-18
Síla Síla: 18
Obrana Obrana: 13

Život Život: 100
Iniciativa Iniciativa: 27
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 15
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Zlato Cena: 1500

Schopnosti

Démonské pokolení
Démonské pokolení

Prstenec
Prstenec

 

Ohnivý elementál

Ohnivý elementál Obrázek

Když zloba Arkatha, dračího boha ohně, naroste do takové míry, že provází bariéru mezi živelnou sférou ohně a světem Ashanu, může tato zuřivost vytvořit vlnu živelné magie, která dá vzniknout prudkým a zlým ohnivým elementálům. Intenzita a příčina plamene pak do určité míry ovlivňují osobnost a moc elementála. Většina se jich rodí při spontánních lesních požárech, jiní vznikají v nezvyklých lávových tocích nebo při sopečných erupcích.

Ohnivý elementál

Vlastnosti

Základní poškození (Oheň) Poškození: 25-35
Síla Síla: 17
Obrana Obrana: 13

Život Život: 100
Iniciativa Iniciativa: 29
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Půl

Zlato Cena: 3500 Dračí ocel 1

Schopnosti

Imunita vůči ohni
Imunita vůči ohni

Prstenec
Prstenec

Zranitelnost vodou
Zranitelnost vodou

 

Vzdušný elementál

Vzdušný elementál Obrázek

Kruté větry, které následují dračí žily podél hlubokých prospastí, útesů vysokých hor nebo otevřených plání s sebou nesou mocné smotky elementální energie. Mnohokrát se stalo, že tyto energetické částice kondenzovaly a daly vzniknout vzdušným elementálům. Spontánní objevy jsou také pozorovány při zuřivých bouřích, hurikánech a tornádech bičujících povrch Ashanu.

Vzdušný elementál

Vlastnosti

Základní poškození (Vzduch) Poškození: 25-35
Síla Síla: 15
Obrana Obrana: 15

Život Život: 130
Iniciativa Iniciativa: 44
Pohyblivost Pohyblivost: 8

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena: 3500 Krystal dračí krve 1

Schopnosti

Imunita vůči vzduchu
Imunita vůči vzduchu

Zranitelnost zemí
Zranitelnost zemí

Úder a stažení
Úder a stažení

 

Zemský elementál

Zemský elementál Obrázek

Zemští elementálové obvykle vznikají na minerálních ložiscích poblíž dračích žil. Ti nejsilnější se pak rodí při zemětřeseních a sesuvech půdy. Přestože jsou tito duchové vždy alespoň částečně tvořeni kamením, druh tohoto kamene a tím pádem i podoba elementála se liší podle dané polohy.

Zemský elementál

Vlastnosti

Základní poškození (Země) Poškození: 25-35
Síla Síla: 13
Obrana Obrana: 17

Život Život: 240
Iniciativa Iniciativa: 11
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena: 3500 Stínová ocel 1

Schopnosti

Imunita vůči zemi
Imunita vůči zemi

Rána
Rána

Zranitelnost ohněm
Zranitelnost ohněm

 

Vodní elementál

Vodní elementál Obrázek

Vodní elementálové povstávají z moří, řek, jezer nebo ledovců. Mohou tedy vzniknout na všech místech, kde je přítomna moc Shalassy, dračí bohyně vody nebo tam, kde dračí žíla pulsuje magií vody. Mohou být tvořeni křišťálově čistou vodou, mořskou pěnou, mlhou a mračny, sněhovými vločkami nebo kousky ledu, dokonce i bahnitou a stojatou vodou, pokud elementál vznikne v bažině nebo deltě řeky.

Vodní elementál

Vlastnosti

Základní poškození (Voda) Poškození: 25-35
Síla Síla: 15
Obrana Obrana: 15

Život Život: 120
Iniciativa Iniciativa: 22
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Půl

Zlato Cena: 3500 Hvězdné stříbro 1

Schopnosti

Imunita vůči vodě
Imunita vůči vodě

Zranitelnost vzduchem
Zranitelnost vzduchem

Neomezené oplácení
Neomezené oplácení

 

Světelný elementál

Světelný elementál Obrázek

Světelní elementálové se obvykle objevují za úsvitu, kdy se bledé narůžovělé světlo láme v oblacích a rose a nabývá viditelné formy. Tito nádherní duchové jsou přátelští a trochu vrtošiví. Často pomáhají ztraceným pocestným. Světelní elementálové nemají žádnou filozofickou spřízněnost a soudí čistotu srdce těch, které potkají, na základě vlastních standardů.

Světelný elementál Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Světlo) Poškození: 20-30
Síla Síla: 13
Obrana Obrana: 17

Život Život: 150
Iniciativa Iniciativa: 33
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 15
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena: 6000 Hvězdné stříbro 1 Dračí ocel 1

Schopnosti

Oslepující světlo
Oslepující světlo

Imunita vůči světlu
Imunita vůči světlu

Zranitelnost temnotou
Zranitelnost temnotou

 

Elementál temnoty

Elementál temnoty Obrázek

Většina elementálů temnoty vzniká v hlubinách Ashanu, v jeskyních a tunelech a na temných místech, kde je vliv dračí bohyně temnoty Malassy největší. Jeskyně, prolákliny a jámy, tam všude mohou vznikat. Jejich skutečná podoba je neznámá, protože jsou to duchové zmatení a tajností. Často se objevují jako pohyblivé stíny v oblastech, kde je světlo neobvykle slabé a chatrné.

Elementál temnoty Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Temnota) Poškození: 20-30
Síla Síla: 17
Obrana Obrana: 13

Život Život: 160
Iniciativa Iniciativa: 33
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena: 2000 Krystal dračí krve 1 Stínová ocel 1

Schopnosti

Imunita vůči temnotě
Imunita vůči temnotě

Zranitelnost světlem
Zranitelnost světlem

Žádné oplácení
Žádné oplácení

 

Efreet

Efreet Obrázek

Efreeti jsou chaotickými protějšky džinů, ale není známo, zda tyto magické bytosti sdílí společný původ. Věří se, že alespoň někteří efreeti byli původně ambiciózními (a pošetilými) čaroději, kteří se pokusili dostat džinskou esenci do vlastních těl. Protože ale nebyli schopni ovládnout své nově nabyté síly, podlehli jim a znovuzrodili se jako chaotičtí duchové.

Efreet Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Oheň) Poškození: 16-26
Síla Síla: 16
Obrana Obrana: 10

Život Život: 166
Iniciativa Iniciativa: 32
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 15
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena:

Schopnosti

Imunita vůči ohni
Imunita vůči ohni

Štít chaosu
Štít chaosu

 

Mořská panna

Mořská panna Obrázek

Mořské panny jsou napůl lidmi a napůl delfíny. Původně byly využívány k hlídkování, průzkumu a plavbám po pobřežích území čarodějů. Země Sedmi měst jsou ale z velké části tvořeny pouští, a tak většina mořských panen vodu příliš často nevidí. Postupně se tak z mořských panen stávají domácí mazlíčci svých nadutých pánů. V důsledku tak mořské panny nesehrály v orkském povstání aktivní roli a velice rády v jejím chaosu raději zmizely. Od té doby si víceméně volně žijí v mořích, kde nemají příliš mnoho přirozených predátorů ani starostí.

Mořská panna Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Voda) Poškození: 5-9
Síla Síla: 5
Obrana Obrana: 8

Život Život: 41
Iniciativa Iniciativa: 28
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Půl

Zlato Cena: 300

Schopnosti

Imunita vůči vodě
Imunita vůči vodě

Sprška
Sprška

Zranitelnost vzduchem
Zranitelnost vzduchem

 

Tajemný lučištník

Tajemný lučištník Obrázek

Magii lze používat řadou způsobů. Magičtí lučištníci, jak už jejich název napovídá, ovládli umění očarování vlastních šípů magickými silami. Ve výsledku jsou tak schopni výkonů, o jakých se běžnému lučištníkovi může jenom snít. Řada z nich využívá svůj talent při nájemných vraždách ve službách organizace Černý tesák.

Tajemný lučištník Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Temnota) Poškození: 5-12
Síla Síla: 8
Obrana Obrana: 4

Život Život: 26
Iniciativa Iniciativa: 18
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Zlato Cena: 220

Schopnosti

Implodující šíp
Implodující šíp

Silové šípy
Silové šípy

 

Mantichóra

Mantichóra Obrázek

Mantichóra je magickou bytostí stvořenou během Tajemného věku. V té době byl povrch Ashanu zavlažován dračími žilami. Bytosti, které se těchto nezkrocených řek dračí krve napily, byly trvale jejich mocnou magií změněny. Mantichóra vykazuje znaky rozličných zvířat (lva, netopýra a škorpióna) a je známa svým jedovatým trnem.

Mantichóra Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 8-11
Síla Síla: 7
Obrana Obrana: 11

Život Život: 62
Iniciativa Iniciativa: 21
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena: 240

Schopnosti

Korozivní jed
Korozivní jed

Ochromující bodnutí
Ochromující bodnutí

 

 

3. Šampión jednotky


Ohnivý pták, Kraken

Shantirský titán

Shantirský titán Obrázek

První titáni byli postaveni shantirskou civilizací během Mýtického věku. Jsou to enormní a složité konstrukty rozpohybované magickými silami. Většina z nich padla, nebo byla zničena během velkých válek tohoto období. Několik vzácných kusů však zničení uniklo. Přesně ty pak hledají čarodějové, zejména z Domu matérie. Samozřejmě se stává, že shantirský titán je nejen v neporušeném stavu, ale ještě "žije"... a rozhodně není rád, když jej někdo ruší.

Shantirský titán

Vlastnosti

Základní poškození (Země) Poškození: 46-63
Síla Síla: 25
Obrana Obrana: 25

Život Život: 510
Iniciativa Iniciativa: 22
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 10
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Zlato Cena: 6000 Hvězdné stříbro 3 Krystal dračí krve 1

Schopnosti

Konstrukt
Konstrukt

Magická absorpce
Magická absorpce

Zakořenění
Zakořenění

Regenerace
Regenerace

 

Zlatý drak

Zlatý drak Obrázek

Zlatí draci jsou avatary Elratha, dračího boha Světla. Tito majestátní a mocní plazi s obřím peřím jsou těžko polapitelní a jen zřídkakdy komunikují s jinými obyvateli Ashanu, dokonce ani s Elrathovými uctívači ne. Někteří učenci tvrdí, že skutečné světlo musí zůstat ideálem, a proto musí být nedostižené. A skutečně, v průběhu historie se jen několika rytířům dostalo pomoci přátelských zlatých draků při plnění vznešených úkolů.

Zlatý drak

Vlastnosti

Základní poškození (Světlo) Poškození: 33-55
Síla Síla: 22
Obrana Obrana: 22

Život Život: 444
Iniciativa Iniciativa: 33
Pohyblivost Pohyblivost: 7

Štěstí Štěstí: 11
Morálka Morálka: 11

Zlato Cena: 6000 Krystal dračí krve 3 Dračí ocel 1

Schopnosti

Imunita vůči světlu
Imunita vůči světlu

Aura čistoty
Aura čistoty

Zranitelnost temnotou
Zranitelnost temnotou

Dech světla
Dech světla

 

Ohnivý pták

Ohnivý pták Obrázek

Ohnivý pták je velkým duchem ohně a v řadě ohledů se podobá prastarému fénixovi. Často je s ním také zaměňován. Tato nápadná bytost je inkarnací všepohlcujícího kotlíku, který je nezastavitelný a neuhasitelný.

Ohnivý pták Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Oheň) Poškození: 52-54
Síla Síla: 30
Obrana Obrana: 27

Život Život: 230
Iniciativa Iniciativa: 34
Pohyblivost Pohyblivost: 10

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena: 3800 Krystal dračí krve 3

Schopnosti

Imunita vůči ohni
Imunita vůči ohni

Aura ohně
Aura ohně

Znovuzrození
Znovuzrození

 

Kraken

Kraken Obrázek

Během válek stvoření byla po celém povrchu Ashanu rozlita krev draků, a to včetně krve Urgashe, draka Chaosu. Tato krev znetvořila divoký život a dala vzniknout různým šíleným zrůdnostem. Kraken zrozený v nejtemnějších hlubinách ashanských oceánů patří mezi ně.

Kraken Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 45-56
Síla Síla: 23
Obrana Obrana: 18

Život Život: 345
Iniciativa Iniciativa: 23
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Zlato Cena: 3000

Schopnosti

Škrcení
Škrcení

Inkoustový postřik
Inkoustový postřik

 

 

 

Odkazy


Hra

 

 

 

Discord

 

Ubisoft

Pegi 16

TOPlist

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm