Sylvanští elfové - Frakce | Heroes 7 CZ
Heroes 7 › Frakce

Sylvanští elfové


DeadKarlos | 13. dubna 2023 | Návštěvnost 10

 

Sylvanští elfové - Hrad

 

 

Sylvanští elfové - symbolSylvanští elfové jsou vznešený a trpělivý národ žijící v těsném souznění se zemí a lesy. Žijí v souladu se Sylannou, Dračí bohyní Země. Její rozvážná povaha a prastará moudra se odrážejí v jejich přístupu k životu a víře. Vnímají lesy a živoucí bytosti jako svou zodpovědnost a nezdrhají se potrestat ty, kteří jim uškodí.

Několik let před druhým zatměním prohlásil nejvyšší elfí král Arniel, ovlivněn skupinou pochlebovačů, že rozdělení moci v elfích zemích je příliš decentralizované a že tradiční způsob volby nejvyššího vládce (skrz druidy sdílenou vidinu) je nespolehlivý. Jeho řešením bylo přisvojit si moc nižších vládců, zbavit Druidy jejich postavení a učinit svůj vlastní titul dědičným.

Jednou z řady bouřících se vládců, kteří se jeho rozhodnutí vzepřeli, byla neblaze proslulá Královna Tuidhana. Spor mezi Arnielem a Tuidhanou vyústil v otevřenou válku, která vedla až k tomu, že Brythigga, matka všech stromů a původní sídlo elfích vládců, lehla popelem, zanechávajíc na zemi zčernalou jizvu, na které již nikdy víc nebude nic růst. Sám nejvyšší král Arniel byl požárem uvězněn a uhořel zaživa.

Místo, kde Brythigga původně stála bylo vymazáno ze všech map a dodnes na něj žádný elf nevstoupí. Byla vysvěcena nová Matka Stromů, ukrytá hluboko v lesích, ale s cizinci o ní nebude žádný elf mluvit.

Uběhla staletí, ale napětí mezi Elfy a Tuidhaniným lidem, kteří jsou nyní známí jako Temní elfové, přetrvává. Současný Nejvyšší král Alaron nyní pomalu obnovuje silnější vazby s ostatními národy.

Sylvanští elfové - Druid

 

 

Vlastnosti


Pomsta přírody


Elfové nikdy neodpouští tomu, kdo ublíží přírodě. Jakmile je protivník označen za nepřítele přírody, tak se elfí vojsko nezastaví, dokud není zničen a z jeho pozůstatků se nestane hnojivo.

 

Ochránci harmonie


Většina elfů stále hledá ochranu u Dračice země. Na oplátku se z nich stali strážci země, a zejména všeho živého, ať už rostliny či živočicha, co z ní vzejde.

 

Mistři partyzánského boje


Pohyblivost je klíčem k úspěchu elfí taktiky. Jsou to mistři klamných ústupů, kterými své protivníky lákají do pro ně výhodnějších pozic. Lukostřelci a Druidové budou z úkrytu ostřelovat své protivníky, aby se následně přesunuli a ostřelovali je z nových pozic. Čím větší zmatek můžou svými šípy a kouzly vnést do řad svých protivníků, tím lépe.

 

Lesní vojsko


Krom elfů se armády hvozdu skládají z pestré škály spřízněných lesních duchů. Skřítci a Víly, Entové a Dryády z hlubokých lesů, Měsíční laně a Sluneční jeleni. Ti všichni doprovází elfy dobrovolně v jejich bitvách.

 

 

 

Odkazy


Frakce

 

 

 

Discord

 

Ubisoft

Pegi 16

TOPlist

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm