Azyl hrdinové - Azyl - Frakce | Heroes 7 CZ
Heroes 7 › Frakce › Azyl

Hrdinové


DeadKarlos | 13. dubna 2023 | Návštěvnost 71

 

 

Síla


Síla - Azyl - Muž

Muž

Síla - Azyl - Žena

Žena

 

 

Obhájce


Edric, Serguei, Francis, Stefan, Konrád

Edric

Obhájce (Síla), Muž

Edric Portrét

Edric se narodil v Sedmi městech a byl pojmenován po říšském křižákovi, který zachránil život jeho otci ve chvíli, kdy učenec padl za oběť hejno gryfů, které chtěl studovat. Tento příběh sice zaručil, že Edric vyrůstal poháněn fascinující gryfy, ale své "exotické" přízvisko si nkydy neoblíbil. Tedy až do chvíle, která měla změnit celý jeho následující život. Právě jeho jméno upoutalo pozornost a zvědavost Tyris, krásné zlatovlasé rytířky, která si získala Edricovo srdce. Mladý bojový mág opustil Sedm měst, aby následoval svou milovanou do Vévodství jednorožce, a už se nikdy neohlédl.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 2

Vůdcovství Vůdcovství: 7
Osud Osud: 3
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 1
Duch Duch: 1
Mana Mana: 10

Schopnosti

Krotitel zvířat
Krotitel zvířat

Spravedlivost
Spravedlivost

Ofenziva
Ofenziva

 

Serguei

Obhájce (Síla), Muž

Serguei Portrét

Temperament vévody Sergeje byl zakalen jako rozžhavená čepel mrazivými větry gryfích stepí. Tento drsný muž nenávidí slabost, nesnáší kompromisy a pohrdá úskoky. Někteří členové říšského dvora považují Sergeje za ohavného, ale svými velitelskými kvalitami si získal přízeň císařovny Kely. Jeho starý rival, vévoda Heinrich z rodu Vlků jej pak považoval za ještě méně snesitelného.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 2

Vůdcovství Vůdcovství: 7
Osud Osud: 3
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 1
Duch Duch: 1
Mana Mana: 10

Schopnosti

Gladiátor
Gladiátor

Spravedlivost
Spravedlivost

Válečné pokřiky
Válečné pokřiky

 

Francis

Obhájce (Síla), Muž

Francis Portrét

Baron z Chrtího vévodství vyslaný Konrádovi na pomoc.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 2

Vůdcovství Vůdcovství: 7
Osud Osud: 3
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 1
Duch Duch: 1
Mana Mana: 10

Schopnosti

Nezná bolest
Nezná bolest

Spravedlivost
Spravedlivost

Válečné pokřiky
Válečné pokřiky

 

Stefan

Obhájce (Síla), Muž

Stefan Portrét

Mladý vévoda Stefan z rodu Vlků je geniální, avšak neopatrný. Když vpadl do Gryfího vévodství, dost možná si ukousl větší sousto, než dokáže spolknout.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 2

Vůdcovství Vůdcovství: 7
Osud Osud: 3
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 1
Duch Duch: 1
Mana Mana: 10

Schopnosti

Gladiátor
Gladiátor

Spravedlivost
Spravedlivost

Válečné pokřiky
Válečné pokřiky

 

Konrád

Obhájce (Síla), Muž

Konrád Portrét

Konrád je starším bratrem vévody Heinricha z rodu Vlků a vládce odlehlého města Hammer Fall. Ve své rodině je znám jako "Starý vlk", to díky svému účesu a neupravenosti.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 4
Obrana Obrana: 2

Vůdcovství Vůdcovství: 7
Osud Osud: 3
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 1
Duch Duch: 1
Mana Mana: 10

Schopnosti

Velitel mistrů meče
Velitel mistrů meče

Spravedlivost
Spravedlivost

Ofenziva
Ofenziva

 

 

Rytíř


Melisande, Ivan, Tomáš, Christian

Melisande

Rytíř (Síla), Žena

Melisande Portrét

Melisande je vzdálenou příbuznou vládnoucí dynastii Vévodství chrta. Podle některých mohla této přízně využít k zajištění vysokého postavení v rámci císařské armády. Namísto toho však Melisande vstoupila do řad křižáků a vyrazila ze zelených plání Svaté říše ke spalujícím pískům Sahaaru. Nikdo neví, proč si tento život zvolila, ale podle některých mohla sehrát určitou úlohu v nezdařeném politickém puči.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 3
Obrana Obrana: 3

Vůdcovství Vůdcovství: 7
Osud Osud: 3
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 0
Duch Duch: 2
Mana Mana: 20

Schopnosti

Průzkumník
Průzkumník

Spravedlivost
Spravedlivost

Válečnictví
Válečnictví

 

Ivan

Rytíř (Síla), Muž

Ivan Portrét

Když se rozhořela válka o následovnictví na Sokolím trůnu, řada lidí spatřovala v Ivanovi nejlepší řešení pro následnictví Maeve z rodu Sokolů. Byl to laskavý člověk a osvědčený správce státu. Navíc disponoval pronikavým charismatem. Přestože si každé vévodství mohlo nárokovat pokrevní právo a přesto že linie Jelenů byla historicky považována za nejbližší dědice, volba Ivana jako následovníka trůnu byla čím dál jistější. Pak ale vypukla válka. Po deseti letech bojů je Ivan unaven a je ochoten diskutovat o mírumilovném řešení s posledním protivníkem, Seamem z rodu Jelenů. Nicméně se rozhoduje naposledy svolat svou Radu, aby se před přijetím konečného rozhodnutí mohl poradit s ostatními.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 3
Obrana Obrana: 3

Vůdcovství Vůdcovství: 7
Osud Osud: 3
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 0
Duch Duch: 2
Mana Mana: 20

Schopnosti

Říšská přítomnost
Říšská přítomnost

Spravedlivost
Spravedlivost

Vůdcovství
Vůdcovství

 

Tomáš

Rytíř (Síla), Muž

Tomáš Portrét

Tomáš je třetím synem vévody Heinricha z rodu Vlků. Nikdy nebyl považován za vhodného dědice vévodství. Jeho otec mu svěřoval pouze druhořadé úkoly, a tak se raději věnoval pohodlnému životu bohatého lorda, než aby se pouštěl do politických pří jako jeho starší bratři.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 3
Obrana Obrana: 3

Vůdcovství Vůdcovství: 7
Osud Osud: 3
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 0
Duch Duch: 2
Mana Mana: 20

Schopnosti

Syn vlka
Syn vlka

Spravedlivost
Spravedlivost

Ochránce
Ochránce

 

Christian

Rytíř (Síla), Muž

Christian Portrét

Christian je alchymistou, tulákem, rytířem nebo také korzárem. Během válek Druhého zatmění se prokázalo, že je loajální a důležitou součástí armády. Je to odhodlaný a organizovaný velitel, který propůjčuje své služby a dobrodružného ducha všem cílům, které jsou vznešené a stojí za to.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 3
Obrana Obrana: 3

Vůdcovství Vůdcovství: 7
Osud Osud: 3
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 0
Duch Duch: 2
Mana Mana: 20

Schopnosti

Velitel balisty
Velitel balisty

Spravedlivost
Spravedlivost

Ochránce
Ochránce

 

 

Paladin


Tyris, Ymoril, Nolwenn

Tyris

Paladin (Síla), Žena

Tyris Portrét

Tyris pochází z prestižního rodu jezdců a cvičitelů koní. Její předkové na ni mohou být pyšní, protože se stala první ženou, která vyhrála v turnaji, který se koná každých 30 let v rámci uctění legendárních vítězství Richarda Jednorožce. Úspěšně se tehdy utkala v turnajové aréně s nejlepšími šampióny vévody Siegrieda z rodu Vlků. Tyris získala po svém vítězství šlechtický titul a důstojnickou hodnost v armádách vévody z rodu Jednorožců. její služba ji zavedla do Sedmi měst, kde potklala svého budoucího manžela Edrica.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 2
Obrana Obrana: 4

Vůdcovství Vůdcovství: 5
Osud Osud: 3
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 1
Duch Duch: 1
Mana Mana: 10

Schopnosti

Důstojník kavalerie
Důstojník kavalerie

Spravedlivost
Spravedlivost

Vůdcovství
Vůdcovství

 

Ymoril

Paladin (Síla), Žena

Ymoril Portrét

Ymoril Rudoštítá pochází z Hammer Fallu. Je to mladá kapitánka, kterou cvičil Konrád z rodu Vlků osobně. Ymoril přišla o své rodiče ve velmi útlém věku a Konrád, který byl tou dobou jmenován guvernérem města, ji adoptoval. z Ymoril vyrostla schopná bojovnice a moudrá správkyně. Těší se naprosté důvěře svého pěstounského otce.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 2
Obrana Obrana: 4

Vůdcovství Vůdcovství: 5
Osud Osud: 5
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 1
Duch Duch: 1
Mana Mana: 10

Schopnosti

Kapitán soudců
Kapitán soudců

Spravedlivost
Spravedlivost

Obrana
Obrana

 

Nolwenn

Paladin (Síla), Žena

Nolwenn Portrét

Vznešená Nolwenn na Feidh je Seamovou krásnou dcerou. O Nolwenn se v jednu chvíli ucházel mladý Ivan z rodu Gryfů. Seamus v tom vzhledem k Ivanovým předkům spatřoval příležitost ke sjednocení vévodství a opětovnému spojení obou pokrevních linií Jelenů. Ale přelétavý Ivan Nolwenn opustil kvůli dalším dívkám, což mu Seamus nikdy neodpustil, přestože Nolwenn tak učinila. Seamus ví, že Nolwenn vůči Ivanovi chová určité sympatie, což v něm vzbuzuje ohromný odpor. Pokud se není ochotna vzdát svých citů, možná ji nechá zavřít do žaláře. Ale to je možná až příliš shovívavé...

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 2
Obrana Obrana: 4

Vůdcovství Vůdcovství: 5
Osud Osud: 5
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 1
Duch Duch: 1
Mana Mana: 10

Schopnosti

Centurion
Centurion

Spravedlivost
Spravedlivost

Magie světla
Magie světla

 

 

Magie


Magie - Azyl - Muž

Muž

Magie - Azyl - Žena

Žena

 

 

Inkvizitor


Kryzstoff, Wilhelm, Seamus

Krysztoff

Inkvizitor (Magie), Muž

Krysztoff Portrét

Krysztoff vládne malému baronství na sporné hranici mezi Gryfím a Vlčím vévodstvím. Je to puntičkářský a pedantský muž, který nedokáže většinu elrathianských žalmů odříkat zpaměti. Nenechte se ale zmýlit. I přes svou kněžskou róbu je to také muž činu. Díky své přesnosti je také velmi schopným zaklínačem. Díky tomu jeho znak v podobě bílého orla často bývá potřísněn krví nepřátel.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla:
Obrana Obrana:

Vůdcovství Vůdcovství:
Osud Osud:
Pohyblivost Pohyblivost:

Magie Magie:
Duch Duch:
Mana Mana:

Schopnosti

Tkadlec kouzel
Tkadlec kouzel

Spravedlivost
Spravedlivost

Magie ohně
Magie ohně

 

Wilhelm

Inkvizitor (Magie), Muž

Wilhelm Portrét

Wilhelm se díky svému fanatismu stal ideálním kandidátem na velitele nové Inkvizice vytvořené pro boj s rostoucí hrozbou nekromantů z Hereshe. Jen málo se ví o tom, že následné zkušenosti během Války zlomené hole v něm probudily tajný zájem o magii temnoty. Wilhelm sice zůstává věrným služebníkem Draka světla, ale moc dobře ví, že nelze porazit to, co neznáte. Kdyby se o tom zbytek kněžstva dozvěděl, začal by samozřejmě pohcybovat o Wilhelmově příčetnosti.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 1
Obrana Obrana: 0

Vůdcovství Vůdcovství: 10
Osud Osud: 0
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 3
Duch Duch: 4
Mana Mana: 40

Schopnosti

Adept ohnivého šípu
Adept ohnivého šípu

Spravedlivost
Spravedlivost

Magie světla
Magie světla

 

Seamus

Inkvizitor (Magie), Muž

Seamus Portrét

Seamus na Feidh je vévodou z rodu Jelenů, ale není přímým potomkem legendárního zakladatele vévodství Oisina, bratra legendárního Ronana Velkého. Původní linie Jelenů v období Druhého zatmění zmizela spolu se smrtí vévody Connella. Seamus je potomkem jednoho vzdáleného bratrance, který vévodství po Connelově smrti zdědil. Seamus neměl žádnou zásluhu na smrti císařovny Maeve, ale brzy v tom spatřil jedinečnou příležitost k získání větší moci, než jakou by mu jeho rodové předurčení kdy přineslo.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 1
Obrana Obrana: 0

Vůdcovství Vůdcovství: 10
Osud Osud: 0
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 3
Duch Duch: 4
Mana Mana: 40

Schopnosti

Adept ohnivého šípu
Adept ohnivého šípu

Spravedlivost
Spravedlivost

Válečnictví
Válečnictví

 

 

Kněz


Amílcar, Ella, Murazel

Amílcar

Kněz (Magie), Muž

Amílcar Portrét

Bylo by snadné označit Amílcara z rodu Býků jako obyčejného žvanila, psa, který štěká a nekouše. Tuto chybu nemůže nikdo udělat dvakrát, protože stárnoucí vévoda vybojoval více válek, než téměř kdokoli jiný. Jen krátce poté, co se stal mužem, zapojil se do války, které se zatím neříkalo Válka zlomené hole. Tváří v távř se utkal s Temnotou a viděl hrůzy, po nichž mu zbělaly vlasy a zbavily jeho noci spánku. Bohužel jeho velké kvality bystrá taktická mysl jsou často zastíněny jeho vznětlivou a prudkou povahou.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 0
Obrana Obrana: 1

Vůdcovství Vůdcovství: 5
Osud Osud: 5
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 2
Duch Duch: 5
Mana Mana: 50

Schopnosti

Taktik
Taktik

Spravedlivost
Spravedlivost

Ekonomie
Ekonomie

 

Ella

Kněz (Magie), Žena

Ella Portrét

Tajemná Ella patří mezi poslední mistrovské Krvavé kováře Hammer Fallu. Když se Konrád z rodu Vlků stal guvernérem, Ella a její přítel Ryan Rudoštítý měli původně v úmyslu mladému a energickému rytíři neříkat celou pravdu. To si ale rozmyslela, když po Konrádově boku bojovala během démonského útoku na Krvavou kovárnu Rudoštítů. V tu chvíli se Ella rozhodla, že je Konrád hoden její upřímnosti a zasvětila jej do tajemství řádu Krvavých rytířů. Ukázalo se, že je ženou úžasných znalostí a moudrosti. Také se zdá, že vůbec nestárne.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 0
Obrana Obrana: 1

Vůdcovství Vůdcovství: 5
Osud Osud: 5
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 2
Duch Duch: 5
Mana Mana: 50

Schopnosti

Katalyzátor
Katalyzátor

Spravedlivost
Spravedlivost

Magie světla
Magie světla

 

Murazel

Kněz (Magie), Žena

Murazel Portrét

Murazel žije už celá tisíciletí. Bojovala ve Válkách starších po boku archandělů Michaela a Sandalphona a do mnoha bitev a událostí zasahovala jako svědkyně a soudce. Vždy je nesmírně vážná a mluví tak, jako by všechny životní události byly nesmírně důležité. Je posedlá pravdou a přesností podání zprávy o událostech, o kterých vypráví. Mezi svým druhem je známa svou nestranností a přátelstvím k nižším rasám. Svůj lid viní z vymizení Shantiriů, které označují jako "vedlejší škody" války proti zrůdám bez tváře.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 0
Obrana Obrana: 1

Vůdcovství Vůdcovství: 5
Osud Osud: 5
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 2
Duch Duch: 5
Mana Mana: 50

Schopnosti

Následovník světla
Následovník světla

Spravedlivost
Spravedlivost

Magie světla
Magie světla

 

 

Zpovědník


Orna, Sandalphon, Alesia

Orna

Zpovědník (Magie), Žena

Orna Portrét

Přestože Orna bojovala jako andělka v řadě válek, svou energii věnuje především duchovním prvkům bytí. Po událostech Urielovy zrady, kdy andělé a nebesané téměř rozpoutali Války starších nanovo, se Orna rozhodla přijmout za svůj životní úděl boj proti pošetilosti. Založila Řád relikviáře, aby zde shromažďovala a chránila starobylé artefakty, které se nesmí dostat do rukou těch, kteří by je chtěli použít ke zlým, či snad dokonce k hloupým účelům.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 0
Obrana Obrana: 2

Vůdcovství Vůdcovství: 5
Osud Osud: 5
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 3
Duch Duch: 3
Mana Mana: 30

Schopnosti

Adept léčení
Adept léčení

Spravedlivost
Spravedlivost

Ochránce
Ochránce

 

Sandalphon

Zpovědník (Magie), Muž

Sandalphon Portrét

Milovaný archanděl a válečný hrdina Sandalphon vede Konkláve nového úsvitu. Toto shromáždění andělů, kněží a učenců musí rozhodnout, komu připadne koruna rodu Sokolů.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 0
Obrana Obrana: 2

Vůdcovství Vůdcovství: 5
Osud Osud: 5
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 3
Duch Duch: 3
Mana Mana: 30

Schopnosti

Adept léčení
Adept léčení

Spravedlivost
Spravedlivost

Ochránce
Ochránce

 

Alesia

Zpovědník (Magie), Žena

Alesia Portrét

Alesie je členkou Řádu Vesty. Narodila se a vyrostla v kosmopolitním městě Seahaven na Agynskčm poloostrově. Alesia jako skutečná Vestálka raději využívá své schopnosti, které jí propůjčilo Elrathovo světlo, k léčení a šíření míru. Je jí ale jasné, že ne vždy je možné se vyhnout bitvám.

Vlastnosti

Účinnost Účinnost: 22-22
Síla Síla: 0
Obrana Obrana: 2

Vůdcovství Vůdcovství: 5
Osud Osud: 5
Pohyblivost Pohyblivost: 22

Magie Magie: 3
Duch Duch: 3
Mana Mana: 30

Schopnosti

Vestálka
Vestálka

Spravedlivost
Spravedlivost

Magie světla
Magie světla

 

 

 

Odkazy


Frakce

 

 

 

Discord

 

Ubisoft

Pegi 16

TOPlist

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm