Sylvanští elfové jednotky - Sylvanští elfové - Frakce | Heroes 7 CZ

Jednotky


DeadKarlos | 13. dubna 2023 | Návštěvnost 8

 

 

1. Základní jednotky


Skřítek

Skřítek Obrázek

Skřítci mají podivně zbarvenou pokožku, vlasy a oči. Mají křídla, která vypadají jako motýlí, ale ve skutečnosti jsou to listy nebo okvětní plátky příslušné květiny. Tato křídla jim umožňují nesmírně rychle a dovedně létat. Skřítci v boji často rozsévají "vílí prach", který nepřátelům způsobuje svdění, kýchání a kašel a zabraňuje jim v oplácení útoku.

Skřítek Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Země) Poškození: 2-2
Síla Síla: 5
Obrana Obrana: 1

Život Život: 11
Iniciativa Iniciativa: 35
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 5

Přírůstek Přírůstek: 19
Zlato Cena: 48

 

Víla Vylepšený

Víla Obrázek

Víla je duchem přírody narozeným mezi květinami, jejichž vůni si ponechá po celý život. Druh květiny má rozhodující vliv na vzhled, osobnost i moc víly. Víly mají podobu miniaturních dětsky vypadajících humanoidů, kteří nemají na výšku víc než jednu stopu. Elfové mají společnost víl velice rádi a zvláště se jimi pak nechávají doprovázet druidové.

Víla Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Země) Poškození: 2-3
Síla Síla: 5
Obrana Obrana: 1

Život Život: 12
Iniciativa Iniciativa: 38
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 5

Přírůstek Přírůstek: 19
Zlato Cena: 62

Schopnosti

Žádné oplácení
Žádné oplácení

 

 

2. Základní jednotky


Dryáda

Dryáda Obrázek

Elf může žádat, aby byl po své smrti pohřben do živoucího kmene neta. Netřeba říkat, že mezi elfem a jeho vybraným nositelem musí existovat úzký vztah, aby bylo nezvyklý pohřební rituál vůbec možné provést. Živoucí srdce stromu obejme elfovy ostatky, zatímco kmen enta je pak samotným nositelem. Míza pak tělo nabalzamuje a v průběhu několika měsíců jej promění. Duch elfa se poté vrátí na Ashan jako lesní duch, dryáda.

Dryáda Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Země) Poškození: 2-2
Síla Síla: 2
Obrana Obrana: 2

Život Život: 11
Iniciativa Iniciativa: 22
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 5

Přírůstek Přírůstek: 20
Zlato Cena: 45

Schopnosti

Synergie entů
Synergie entů

 

Dubová dryáda Vylepšený

Dubová dryáda Obrázek

Dryády mají podobu enta, který umožnil jejich zrod. Ke svým předkům jsou duchovně a tělesně připoutány. Dubové dryády se rodí z dubových entů a jsou silnější a odolnější než jiné druhy dryád. Ve válečných časech se proto skvěle uplatní.

Dubová dryáda Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Země) Poškození: 2-3
Síla Síla: 2
Obrana Obrana: 2

Život Život: 16
Iniciativa Iniciativa: 27
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 5

Přírůstek Přírůstek: 20
Zlato Cena: 59

Schopnosti

Synergie entů
Synergie entů

Dar života
Dar života

 

 

3. Základní jednotky


Lovec

Lovec Obrázek

V časech míru zásobují lovci elské komunity potravinami. Jsou respektováni pro své schopnosti a eleganci. Lovci se potulují po Irollandu, žijí v harmonii s přírodou a jejími nepsanými zákony. Nikdy bezúčelně nezabijí živou bytost. V časech války se ale nezdráhají využít svůj talent k zabíjení nepřátel z dálky.

Lovec Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 2-4
Síla Síla: 5
Obrana Obrana: 3

Život Život: 15
Iniciativa Iniciativa: 19
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 5
Útočný dosah Dostřel: Půl

Přírůstek Přírůstek: 11
Zlato Cena: 100

 

Mistrovský lovec Vylepšený

Mistrovský lovec Obrázek

Mistrovští lovci jsou odhodláni bránit lesní království přede všemi vetřelci. Jejich očarované luky jim umožňují vystřelit dvakrát, než si nepřítel vůbec uvědomí, co se děje.

Mistrovský lovec Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 2-4
Síla Síla: 5
Obrana Obrana: 3

Život Život: 17
Iniciativa Iniciativa: 20
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 5
Útočný dosah Dostřel: Půl

Přírůstek Přírůstek: 11
Zlato Cena: 130

Schopnosti

Dvojitý výstřel
Dvojitý výstřel

 

 

4. Elitní jednotky


Druid

Druid Obrázek

Druidové jsou kněžími Sylvanny, dračí bohyně země. Díky tomu mají kontrolu nad různými přírodními silami, na které se v těžkých časech obrací.

Druid Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Země) Poškození: 5-8
Síla Síla: 6
Obrana Obrana: 6

Život Život: 27
Iniciativa Iniciativa: 23
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 5
Útočný dosahÚtočný dosah Dostřel: Půl/Úplné

Přírůstek Přírůstek: 7
Zlato Cena: 286

Schopnosti

Listové dýky
Listové dýky

 

Druidský stařešina Vylepšený

Druidský stařešina Obrázek

Než nejvyšší král Arniel získal svou moc, byl výběr krále na druidských starších, kteří museli sedět v sauně, dokud se neshodli na tom, kdo by měl být příštím vládcem. Tato tradice již neexistuje, ale druidští stařešinové jsou i nadále pilíři elfské společnosti a spirituality.

Druidský stařešina Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Země) Poškození: 6-9
Síla Síla: 7
Obrana Obrana: 7

Život Život: 32
Iniciativa Iniciativa: 25
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 5
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Přírůstek Přírůstek: 7
Zlato Cena: 372

Schopnosti

Listové dýky
Listové dýky

Trny
Trny

 

 

5. Elitní jednotky


Tanečník čepele

Tanečník čepele Obrázek

Elitní válečníci z řad elfů zasvěcují své životy složitému elfskému bojovému umění nazývanému bojový tanec. Tanečníci čepele se spoléhají na svou rychlost, nikoli na odolnost či hrubou sílu. Tanečníci čepele nenosí žádné zbroje, ale často svou kůži zdobí ochrannými magickými malbami.

Tanečník čepele Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 9-13
Síla Síla: 9
Obrana Obrana: 6

Život Život: 38
Iniciativa Iniciativa: 29
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 5

Přírůstek Přírůstek: 6
Zlato Cena: 334

Schopnosti

Ostražitost
Ostražitost

 

Mistr čepele Vylepšený

Mistr čepele Obrázek

Tito válečníci prošli výcvikem u nejlepších šermířů Irollanu. Pohybují se nesmírně obratně, snad jako pírka ve větru. V boji jsou mistři čepele tak rychlí a účelní, že jejich čepel připomíná list zachycený vírem. Najde se jen málo protivníků, kteří dokáží odolat bleskovému náporu jejich zbraní.

Mistr čepele Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 9-13
Síla Síla: 9
Obrana Obrana: 6

Život Život: 48
Iniciativa Iniciativa: 34
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 5

Přírůstek Přírůstek: 6
Zlato Cena: 434

Schopnosti

Ostražitost
Ostražitost

Vířivá smrt
Vířivá smrt

 

 

6. Elitní jednotky


Měsíční laň

Měsíční laň Obrázek

Mezi nejpodivnější a nejúžasnější bytosti z Lesního bludiště patří měsíční laně a sluneční jeleni, kteří patří mezi stejný rod jelenů soumraku. Měsíční laně jsou mírumilovná zvířata, ale pokud něco začne ohrožovat jejich pastviny, jsou schopny se velice účinně bránit. Nejeden pytlák již našel smrt pod kopyty rozzuřených měsíčních laní.

Měsíční laň Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 17-23
Síla Síla: 13
Obrana Obrana: 13

Život Život: 120
Iniciativa Iniciativa: 37
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 5

Přírůstek Přírůstek: 2
Zlato Cena: 1300

Schopnosti

Nespoutaný
Nespoutaný

 

Sluneční jelen Vylepšený

Sluneční jelen Obrázek

Samci jelenů soumraku jsou denními zvířaty, která čerpají svou sílu ze slunečního svitu. Nazývají se sluneční jeleni a často mají ohromné paroží, které připomíná slunce nebo hvězdy. Samci i samice jsou úžasnými bytostmi, ale zvláště samci vyzařují uklidňující auru.

Sluneční jelen Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 19-25
Síla Síla: 15
Obrana Obrana: 13

Život Život: 130
Iniciativa Iniciativa: 42
Pohyblivost Pohyblivost: 6

Štěstí Štěstí: 5
Morálka Morálka: 5

Přírůstek Přírůstek: 2
Zlato Cena: 1690

Schopnosti

Nespoutaný
Nespoutaný

Inspirující přítomnost
Inspirující přítomnost

 

 

7. Šampión jednotky


Zelený drak

Zelený drak Obrázek

Avataři živelných bohů, draci, mají všechny možné tvary a velikosti. Šupiny mladého zeleného draka vypadají jako ostré kameny, které se v průběhu času pokryjí lišejníkem, někdy dokonce i jinou vegetací. Zelení draci jsou strážci země a přírody, a když se mezi stromy rozezní elfské válečné rohy, budou bránit les veškerou svou silou.

Zelený drak Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Země) Poškození: 75-77
Síla Síla: 18
Obrana Obrana: 26

Život Život: 500
Iniciativa Iniciativa: 11
Pohyblivost Pohyblivost: 4

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 1
Zlato Cena: 5500 Stínová ocel1

Schopnosti

Imunita vůči zemi
Imunita vůči zemi

Regenerace
Regenerace

 

Smaragdový drak Vylepšený

Smaragdový drak Obrázek

Jak zelený drak stárne, jeho šupiny se pomalu mění ve smaragdy, a to až do chvíle drakovy smrti. Tedy, než se drakova esence vrátí do duchovního světa. Na Ashanu zůstane pouze jeho smaragdová skořápka. Do Irollanu se vydala tyto vzácné kostry hledat už celá řada lovců pokladů, ale žádný z nich se nevrátil živý.

Smaragdový drak Ikona

Vlastnosti

Základní poškození (Země) Poškození: 75-77
Síla Síla: 18
Obrana Obrana: 26

Život Život: 500
Iniciativa Iniciativa: 12
Pohyblivost Pohyblivost: 5

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0

Přírůstek Přírůstek: 1
Zlato Cena: 7150 Stínová ocel2 Dračí ocel1

Schopnosti

Imunita vůči zemi
Imunita vůči zemi

Regenerace
Regenerace

Kyselinový dech
Kyselinový dech

 

 

8. Šampión jednotky


Ent

Ent Obrázek

Entové jsou vzácní a výjimeční lesní duchové, kteří mají podobu velkých pochodujících stromů. Jsou živým ztělesněním síly přírody a růstu a jsou ochránci a pasáky všech stromů, rostlin a květin. Jsou to přirození spojenci elfů a sdílí s nimi unikátní symbiotický vztah. Někteří elfové se nechávají pohřbít do jejich kmenů, aby se reinkarnovali jako dryády.

Ent Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 35-44
Síla Síla: 18
Obrana Obrana: 25

Život Život: 430
Iniciativa Iniciativa: 12
Pohyblivost Pohyblivost: 3

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 5
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Přírůstek Přírůstek: 1
Zlato Cena: 5500 Hvězdné stříbro1

Schopnosti

Živoucí útočiště
Živoucí útočiště

 

Starobylý ent Vylepšený

Starobylý ent Obrázek

Život enta může trvat stovky i tisíce let. Nejstarší entové jsou pomalí a odolní a chrání je tlustá vrstva kůry zesílená staletími. Entové dokáží rozpohybovávat vegetaci kolem sebe a využívat ji jako zbraň proti nepřátelům lesa.

Starobylý ent Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 45-59
Síla Síla: 20
Obrana Obrana: 31

Život Život: 460
Iniciativa Iniciativa: 15
Pohyblivost Pohyblivost: 3

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 5
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Přírůstek Přírůstek: 1
Zlato Cena: 7150 Hvězdné stříbro2 Krystal dračí krve1

Schopnosti

Živoucí útočiště
Živoucí útočiště

Poutající kořeny
Poutající kořeny

 

 

9. Podpůrné jednotky


Větší zemský elementál - Obléhací jednotka

Větší zemský elementál Obrázek

Zemští elementálové mívají obvykle podobu pohybujících se kamenných bytostí, jako by se snad kameny spojily jakýmsi lepidlem. Tito duchové někdy povstanou ze samého srdce elfských měst, která vzdávají hold Sylvanně, a někdy elfy doprovází i do války. Nejsilnější jedinci z řad zemských elementálů dokáží vyvolávat i zemětřesení dostatečně silná k poškození nejpevnějších budov a hradeb.

Poškození se stupňuje: 1. (65-105), 2. (80-130), 3. (105-165), 4. (140-200), 5. (195-235)

Větší zemský Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 65-105
Síla Síla: 0
Obrana Obrana: 8

Život Život: 2100
Iniciativa Iniciativa: 100
Pohyblivost Pohyblivost: 0

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Zlato Cena: -

 

Balista sylvanských elfů - Útočná jednotka

Balista sylvanských elfů Obrázek

Elfové Irollanu nemusí obrovské válečné stroje tahat všude s sebou. Když je potřebují, požádají nedaleké dryády o to, aby vytvarovaly nedaleké stromy do potřebného tvaru.

Poškození se stupňuje: 1. (14-22), 2. (25-38), 3. (32-29), 4. (36-54), 5. (50-75)

Balista sylvanských elfů Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 14-22
Síla Síla: 5
Obrana Obrana: 5

Život Život: 200
Iniciativa Iniciativa: 27
Pohyblivost Pohyblivost: 0

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Zlato Cena: 1000

 

Matka entů - Podpůrná jednotka

Matka entů Obrázek

Entové začínají život jako obyčejné stromky a rozum získají až ve chvíli, kdy do mízy stromku pronikne dračí krev a oživí jej. V závislosti na druhu původního stromu mohou být entové buď bezpohlavní, případně mohou vykazovat mužské nebo ženské znaky. Matky entky jsou obvykle velmi ochranitelské vůči elfům a dalším lesním bytostem.

Léčení se stupňuje: 1. (20), 2. (40), 3. (60), 4. (120), 5. (300)

Matka entů Ikona

Vlastnosti

Základní poškození Poškození: 0
Síla Síla: 0
Obrana Obrana: 5

Život Život: 300
Iniciativa Iniciativa: 12
Pohyblivost Pohyblivost: 0

Štěstí Štěstí: 0
Morálka Morálka: 0
Útočný dosah Dostřel: Úplné

Zlato Cena: 500

Schopnosti

Obnovení
Obnovení

 

 

 

Odkazy


Frakce

 

 

 

Discord

 

Ubisoft

Pegi 16

TOPlist

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm